Prabhati (Based On Raga Gunkali)

Yehudi Menuhin

Swara-Kakali (Based On Raga Tilang)

Ravi Shankar & Yehudi Menuhin

Ravi Shankar & Yehudi Menuhin

Kamala Chakravarti, Alla Rakha & Ravi Shankar

Yehudi Menuhin, Nodu Mullick, Alla Rakha, Ravi Shankar & Amiya DasGupta

Raga Kaushi Kanhara (Alap-Jor-Jhala) [Live]

Raga Kaushi Kanhara (Gat In Dhamar) [Live]

Kafi-holi (Spring Festival of Colors)

Pahari Dhun (Instrumental)