Unnadiye - Bahudhari - Adi

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Nee Irangayenil - Ataana - Adi

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Ranjani Niranjani - Ranjani - Adi

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Thaye Thirupura Sundari - Shuddha Saveri - Kanda Chapu

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Kanchadalayadakshi - Kamala Manohari - Adi

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Neesamana - Subha Pandhuvarali - Adi

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Ambavaninannu - Kiravani - Adi

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Sudhamayi - Amrutha Varshini - Rupakam

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji

Sri Ashtalakshmi Sthothram - Hamsadhwani - Adi

Bombay S. Jayashri, Usha Rajagopal, A. S. Ranganathan, A. S. Murali & S. Balaji