Paaji Tussi Such a Pussy Cat

Amitabh Bhattacharya, Jigar Saraiya & Divya Kumar

Divya Kumar & Shefali Alvarez

Arijit Singh & Priya Saraiya

Papon Angaraag, Smita Jain & Vidhi Mehta

Rekha Bhardwaj, Jigar Saraiya & Priya Andrews

Siddharth Basru, Rahul Pandey & Shruti Pathak

Divya Kumar & Shefali Alvarez

Paaji Tussi Such a Pussy Cat (Remix)

Jigar Saraiya, Divya Kumar & Amitabh Bhattacharya

Siddharth Basru, Rahul Pandey, Shruti Pathak, Amitabh Bhattacharya, Jigar Saraiya, Divya Kumar & Shefali Alvares