Tunga Tarange - Hamsadhwani - Adi

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Gopala Gokula - Desh - Misra Chapu

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

O Raghuveera - Desh - Adi

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Azhaga Azhaga - Suddha Dhanyasi - Kanda Chapu

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Bhavayami - Yaman Kalyani - Kanda Chapu

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Sriman Narayana - Bowli - Adi

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Bhaja Bhaja Manasa - Sindhu Bhairavi - Adi

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Pazhani Nintra - Kaapi - Rupakam

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Sumanasa Vandita - Revati - Adi

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Thottu Thottu - Behag - Adi

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Innudaya Bharathe - Kalyana Vasantham - Kanda Chapu

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan

Vande Mataram - Ragamalika - Adi

Bombay S. Jayashri, Embar S Kannan, J. Vaidyanathan, S Karthik, S. Balaji & P. D. Govindan